Foto's

2015 ©  Heemkundekring Den Beerschen Aard - WDO Webdesign


Welkom op de website van heemkundekring Den Beerschen Aard

Wat doen we

We proberen alle aspecten van onze lokale, regionale geschiedenis te achterhalen en vast te leggen. Voorbeelden hiervan zijn:


  • Veldnamen, bosnamen, buurt- en wegnamen;
  • Oorlogsherinneringen en oorlogsdocumentatie;
  • Verzamelen van stamboomgegevens en

andere familiegegevens bijvoorbeeld bidprentjes;

  • Verlenen van ondersteuning bij archeologische

(nood) opgravingen;

  • Op beeldmaterieel vastleggen van historisch/heemkundig

belangrijke objecten of situaties;

  • Stimuleren en ondersteunen van initiatieven en activiteiten

op bovengenoemde gebieden innen en buiten de vereniging;

  • Bijeenbrengen van documentatie, boeken, video- en

geluidsbanden, foto's, krantenknipsels, kaarten

en andere publicaties.


Hoe doen we het

Door het bestuderen van streekarchieven, rijksarchieven, kerkelijke-, notariële- en andere archieven.

Door het bestuderen van kadasterkaarten en dergelijke zoals bijvoorbeeld topografische kaarten, militaire kaarten, bodemkaarten, grondkaarten en historische kaarten.

Door het interviewen van mensen die ons iets kunnen vertellen over het verleden, folklore, volksverhalen, bepaalde gebruiken zoals geboorte, huwelijk, begrafenis, feesten. Maar ook dialect, godsdienst, onderwijs enzovoort.Wat doen we ermee

Veel publicaties vinden hun weg in eigen uitgaven, zoals boeken, brochures en ons eigen heemkundeblad "De Berse". Daarnaast worden veel publicaties verzorgd in heemkundige bladen, dorpsbladen en streekbladen. Leden van de vereniging nemen deel aan activiteiten die tot doel hebben geschiedkundige, waardevolle objecten, maar ook flora en andere landschapselementen zoveel mogelijke te beschermen. De vereniging geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeenteraad over monumentenzorg, straatnaamgeving en dorpsgezichten. Voor leden maar ook ander belangstellenden, organiseren wij lezingen en excursies naar heemkundige of historische plaatsen. Daarnaast verzorgen wij ook tentoonstellingen en exposities. Boeken en brochures, kaarten en andere waardevolle documenten vinden een plaatsje in de bibliotheek van de vereniging. Een ieder kan hier gebruik van maken.


2015 ©  Heemkundekring Den Beerschen Aard - WDO Webdesign