Lid worden


Lid worden van Den Beerschen Aard


Hiervoor kunt u het contact formulier op deze website (zie bij "Contact") gebruiken. 

Ook kunt u een berichtje sturen naar secretariaat@denbeerschenaard.nl en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons.


Vermeld in de aanmelding uw naam, adres, mail en telefoongegevens.*

Vermeld tevens uw bankrekeningnummer en dat u akkoord gaat met automatische incasso van de contributie.*


* Met uw gegevens zal volgens de AVG-regelgeving worden omgegaan.


Contributie

Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, dit is een gezinslidmaatschap en geeft recht op:

  • het ontvangen van “De Berse” 2x per jaar
  • het bijwonen van lezingen, een wandeling, fietstocht en een culturele dag- en dagdeel excursie.


Voor actualiteiten en activiteiten ontvangt u met enige regelmaat per mail een nieuwsbrief.


Aan leden zonder mail wordt de nieuwsbrief bezorgd of per post verstuurd.

Bankrekeningnummer: NL 05 RABO 0133892751.