Cultuur Historisch Erfgoed


Cultuur Historisch Erfgoed


Het doel van deze werkgroep is om karakteristieke en beeldbepalende panden, dorpsgezichten, wegen en groenstroken te inventariseren, te beschrijven en fotograferen en daarvan een overzicht op te stellen.

Daarnaast voert ze projecten uit om historische feiten weer zichtbaar te maken.


De intentie van de werkgroep is het cultuur-historisch erfgoed van de Beerzen te behouden, te behoeden voor verval of afbraak en onder de aandacht te brengen. Zij hebben diverse projecten tot stand gebracht zoals onder meer het plaatsen van de kunstwerken van Jo Gijsen, het opnieuw oprichten van het “Klaarovertje”, het laten vervaardigen van de portretten van de burgemeesters van Oost-, West- en Middelbeers, het reconstrueren van oliemolen De Vlaest, het oprichten van een standbeeld van mevrouw Smulders-Beliën, het oprichten van een gedenkteken voor Jan Smulders en Koenraad van Valkenburg en het behoud van het koetshuis bij de pastorie van Oostelbeers.


De werkgroep bestaat uit:

  • Jan Aerts
  • Guus Staps
  • Jan van Riel
  • Piet Aarts
  • Peter Deenen
  • Ton van Ham
  • Frank Heuvelmans
  • Peter Heuvelmans

 

Contactpersoon is Jan Aerts, telefoonnummer 06-48818835 of stuur een bericht naar cultuur@denbeerschenaard.nl.