Archivering, Digitalisering en Beheer


Archivering, Digitalisering en Beheer


Schatten uit het Beers verleden vinden een goed onderkomen op De Schelft, die al behoorlijk vol begint te geraken. Oude akten, bidprentjes en waardevolle papieren, devotionalia, ansichten, foto’s en portretten, informatie over Beerse mensen, - evenementen, -bedrijven, -verenigingen/stichtingen (zoals bijv. de processie naar Scherpenheuvel) en -gebouwen, verder voorwerpen, boeken, mappen met krantenknipsels over de Beerzen in oorlogstijd en de bevrijding, video- en geluidsbanden enzovoort worden zorgvuldig bewaard.


Elke woensdag zet een aantal enthousiaste vrijwilligers zich in om te archiveren, digitaliseren, op te bergen en te beheren.

Van mei t/m september:    09:30 - 12:30 uur

Van oktober t/m april    :    13:30 - 16:30 uur


De werkgroep Archivering en Beheer bestaat uit:

  • Miriam Thijssen
  • Joke van Ham
  • Jos van Gils
  • Hanny van Beers
  • Monique van Erve
  • Cees van der Heijden


Het archief is toegankelijk voor belangstellenden ná het maken van een afspraak.

Contactpersonen zijn Joke van Ham (0638657872) en Monique van Erve (0612712455) of stuur een bericht

naar archief@denbeerschenaard.nl.